Achtergrond

 

In zijn boek Karakter Analyse beschreef Wilhelm Reich hoe psychische conflicten zich manifesteren in karakterpantsering. Rolando Toro, de grondlegger van het bewegingsysteem Biodanza, draagt met de eenheid van muziek, emotie en beweging op bijzondere wijze bij aan het laten smelten van deze karakterpantsering. Het werk van Reich was één van zijn belangrijkste bronnen van inspiratie.

 

Lowen en Pierrakos waren belangrijke leerlingen van Reich en hebben de karakterpantsering waarbij de persoonlijkheid in het lichaam wordt bestudeerd aan de hand van spierspanningen en levensenergie verder uitgewerkt in het model van de vijf (meest bekende) structuren.

 

We hanteren voor de traditionele vijf hun oorspronkelijke benamingen: de schizoïde, de orale, de masochistische, de rigide en de psychopathische structuur, omdat deze deel uitmaken van wat we vakjargon noemen. Op veler verzoek werd de 'symbiotische structuur' toegevoegd zoals ook uitgewerkt in het boek De Maskermaker.

 

Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie. Hoewel er onderscheid gemaakt wordt in verschillende karakterstructuren, is niemand precies één type, want de meeste mensen hebben alle typen in meerdere of mindere mate in zich. Soms herkennen we dat één of twee structuren overheersen.