Dansen met de Maskers

Karakterstructuren en Biodanza

 

Zesdaagse 2022/2023

 

Training In deze ervaringsgerichte training van 6 dagen verdiepen we ons in de Karakterstructuren, de bijbehorende lichaamspantsering en de helende beweging, die we ook fysiek gaan ervaren. Het zijn 12 dagdelen, die steeds reflectie, dialoog en ervaring bevatten.

 

De training is geaccrediteerd door St. Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) voor 12 studiepunten. Al voor deelname aan één dag kun je eenmalig een certificaat aanvragen bij ons.

 

Professionals in andere vormen van energie- en/of lichaamswerk kunnen zo ook kennismaken met de effecten van het Biodanza systeem als het gaat om groepsgewijs bijdragen aan het laten smelten van spierpantsers.

 

De training heeft als doel dat we meer bewust naar de lichaamsbouw en energie leren kijken, dit als therapeut, begeleider of docent ook kunnen vertalen naar de wijze waarop we betekenis geven aan de (ziels)beweging van de mensen die we begeleiden en ook kunnen ondersteunen met beweging, muziek en woorden vol symboliek en poëzie.

 

Ook kijken we tijdens deze dagen naar de lichaamsbouw, beweging en energie van elkaar. We verbinden deze met onze ervaring over wat werkt om bepaalde spierspanningen te laten oplossen. Door mee te kijken in de helende taak van elkaar worden we ons eens te meer gewaar van het belang van progressiviteit wanneer we anderen helpen de muurtjes te laten smelten. Zo leren we als professionals tegelijkertijd onze eigen pantsers steeds beter kennen en kunnen daardoor met nog meer compassie naar die van anderen kijken.

 

Hoe geven we de dynamiek van ervaren en voelen een centrale plek in onze wijze van werken? Hoe ondersteunt dit de beweging van egopijn naar ‘zoete’ (helende) pijn? Deze vragen nemen we mee als een rode draad door de cyclus heen.

 

Wanneer? Deze achtste zesdaagse begon in september, maar je kunt eigenlijk iedere dag instromen en dagen inhalen in een volgende cyclus. Je bent van harte uitgenodigd om mee op pad te gaan in een reis, waarin op iedere dag een andere karakterstructuur wordt uitgediept en geïntegreerd in het geheel. De training ontvouwt zich in de volgende data en thema's, die nog openstaan voor inschrijving en ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd:

Voor wie?
Door wie?
Achtergrond
Opzet
  

De masochistische structuur - Zwaar leven - 29 januari 2023
De psychopathische structuur - Bescheiden - 5 maart 2023
De rigide structuur - Frozen - 2 april 2023

De schizoïde structuur - Kom van dat dak af - 4 september 2022
De orale structuur - I can’t get no satisfaction - 2 oktober 2022
De symbiotische structuur - Du bist alles - 6 november 2022
 

Praktische gegevens Heb je zin om mee op pad te gaan in deze reis van zelfkennis, ontdekken, onthullen, omhullen en helen van onze eigen identiteit en die van anderen? De training vindt plaats in de Vrije School te Driebergen (Faunalaan 250). Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Stuur jouw aanmelding naar Yvonne:

 

Wil je even mondeling overleggen? Neem dan telefonisch contact op via:

+31 6 2007 0665.

 

Schrijf je je in voor de gehele cyclus, dan krijg je één dag en de algemene syllabus cadeau. De totaalprijs voor alle zes dagen is € 425,-, maar je kunt ook afzonderlijke dagen deelnemen voor € 85,- per trainingsdag. Met jouw betaling reserveer je jouw plaats. Voor iedere dag ontvang je een syllabus met informatie over zowel gedachtegoed als beweging, literatuur, e.d.

 

Wil jij jouw syllabus vooraf thuisgestuurd krijgen? Maak dan de additionele bijdrage in de verzendkosten over van € 5,- en mail ons je adres. En anders ontvang je deze van ons op de dag zelf. 

 

Mocht je je onverhoopt afmelden in de laatste week voor een trainingsdag, dan krijg je geen restitutie van het bedrag. Als je de dag alsnog wilt inhalen in de volgende cyclus, dan kan dit door bijbetaling van € 42,50. Jouw betaling kan naar rek. NL03 INGB 0003 2728 43 van Vivencia te Nijmegen o.v.v. Karakterstructuren.