Vrije School Driebergen

Zesdaagse 2019-2020

Dansen met de Maskers Karakterstructuren en Biodanza

Training

In deze ervaringsgerichte training van 6 dagen in 2019-2020 verdiepen we ons in de Karakterstructuren, de bijbehorende lichaamspantsering en de helende beweging, die we ook fysiek gaan ervaren.

 

Je kunt de dagen ook los van elkaar volgen! Voor deelname aan één dag kun je eenmalig een certificaat vragen aan ons, die is geaccrediteerd door St. Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) voor 12 studiepunten.

 

 

In zijn boek Karakter Analyse beschreef Wilhelm Reich hoe psychische conflicten zich manifesteren in karakterpantsering. Rolando Toro, de grondlegger van het bewegingsysteem Biodanza, draagt met de eenheid van muziek, emotie en beweging op bijzondere wijze bij aan het laten smelten van deze karakterpantsering. Het werk van Reich was één van zijn belangrijkste bronnen van inspiratie.

Lowen en Pierrakos waren belangrijke leerlingen van Reich en hebben de karakterpantsering waarbij de persoonlijkheid in het lichaam wordt bestudeerd aan de hand van spierspanningen en levensenergie verder uitgewerkt in het model van de vijf (meest bekende) structuren. Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie.

Hoewel er onderscheid gemaakt wordt in verschillende karakterstructuren, is niemand precies één type, want de meeste mensen hebben alle typen in meerdere of mindere mate in zich. Meestal herkennen we dat één of twee structuren overheersen.

 

 

Doel De training heeft als doel dat we meer bewust naar de lichaamsbouw en energie leren kijken, dit als therapeut, begeleider of docent ook kunnen vertalen naar de wijze waarop we betekenis geven aan de (ziels)beweging van de mensen die we begeleiden en ook kunnen ondersteunen met beweging, muziek en woorden vol symboliek en poëzie. Tevens is het een mogelijkheid voor professionals in andere vormen van energie- en/of lichaamswerk om kennis te maken met de effecten van het Biodanza systeem als het gaat om groepsgewijs bijdragen aan het laten smelten van spierpantsers.

Voor wie? De training is boeiend en bruikbaar voor iedereen die met mensen werkt en richt zich vooral op professionals die deze vorm van ervaringsleren direct kunnen toepassen zoals therapeuten, begeleiders en trainers van energie- en/of lichaamswerk, van familie-opstellingen en systemisch werk, bio-energetica, etc. Uiteraard zijn Biodanza docenten en studenten ook van harte welkom. Voor hun is de training een aanvullende vorm van scholing (continued learning), vooral op het gebied van 'lijven lezen'. Enige basiskennis over de karakterstructuren wordt als aanwezig beschouwd.

 

 

Door wie? In 2012 verzorgde Yvonne Sep voor de eerste keer het seminar Karakterstructuren binnen de opleiding voor Biodanza docenten in Nederland. Er bleek grote belangstelling te bestaan, vooral ook onder studenten en docenten die naast Biodanza professionele interesse bleken te hebben in andere vormen van energetische begeleiding.

Begin 2015 werd het seminar vernieuwd voor begeleiders en trainers van groepen in energie- en/of lichaamswerk zoals bijv. systemisch werk en bio-energetica en Eveline Mientjes was erbij. Yvonne en Eveline vonden elkaar al gauw om de training samen te gaan geven en uit te breiden naar een Vijfdaagse die zij in 2016-2017 vanwege de grote belangstelling drie keer verzorgden. En op veler verzoek werd de 'symbiotische structuur' voor het eerst toegevoegd in de Zesdaagse 2018.

Na een veelzijdige loopbaan van ruim twintig jaar bij diverse organisaties gooide Yvonne het roer om van werken naar dansen door het leven. Zij studeerde in 2005 af als Biodanza docent, verkreeg in 2009 haar didactische bevoegdheid en leidt sindsdien ook Biodanza docenten op via Biodanza Scholen in Europa. Zij volgde in 2010 ook de opleiding Systemisch Werk (Phoenix Opleidingen), waarin het boek De Maskermaker een belangrijke plaats innam.

Dit verdiepte haar inzicht in het begrijpen van de zielsbeweging, zoals deze weerspiegeld wordt in ons lichaam en vanwaaruit we onze eigen helende taak kunnen duiden. Het gedachtegoed van Reich in beide opleidingen legde de basis voor de ontwikkeling van seminars en de vijf-/zesdaagse over Karakterstructuren.

Voor Eveline is Biodanza een prachtig systeem waarbij mensen op een lichte en speelse manier hun oorspronkelijkheid weer tegenkomen en opnieuw leren vanuit hun hart te leven. Zij heeft o.a. de 4 jarige opleiding tot Transpersoonlijk Psychotherapeut (Boswijk Instituut) als achtergrond, waarvan systemisch werk en de karakterstructuren deel uitmaken en is nu als (groeps)therapeut en supervisor aan deze opleiding verbonden.

Het werken met karakterstructuren is voor haar een prachtige manier van kijken naar hoe iemand moest leren overleven en zijn oorspronkelijkheid heeft onderdrukt ... hoe dit zich in het lichaam manifesteert en ook weer kan vrijkomen. Als therapeut spreekt de combinatie van Karakterstructuren en Biodanza haar vooral aan, omdat de wijsheid van emotie, lichaamstaal en beweging daarin bij elkaar komen.

In de Zesdaagse 2020 neemt Margaret Harten gedurende vier dagen het ochtendprogramma over van Eveline. Margaret werkte bijna veertien jaar als leerkracht in het speciaal onderwijs. In haar zoektocht naar verbinding en verdieping schoolde zij zich in de lichaamsgerichte psychotherapie. Voor Bodymind Opleidingen verzorgt zij o.a. de vakken Bio-Energetica, Bodydrama en nascholingen. Daarnaast ontwikkelde zij de basiscursus lichaamswerk 'Leven in je Lijf'.

Het werken met karakterstructuren ervaart zij als een waardevol kader om de menselijke dynamieken beter te verstaan en met meer compassie te kijken naar de oorspronkelijke pijn van waaruit we een masker zijn gaan hanteren. Van daaruit weer meer en meer de oorspronkelijke, natuurlijke beweging hervinden met lichaamswerk en biodanza, vindt zij een inspirerende samenwerking.

 

 

Hoe geven we de dynamiek van ervaren en voelen een centrale plek in onze wijze van werken? Hoe ondersteunt dit de beweging van egopijn naar ‘zoete’ (helende) pijn? Deze vragen nemen we mee als een rode draad door de vijfdaagse heen.

 

 

Wie zichzelf kent, kent het al ...

Opzet Wie zichzelf kent, kent het al, zeiden de alchemisten zo wijs. De dagen hebben de opzet van een semi-gesloten laboratorium, dat betekent dat jij uitgenodigd wordt om als alchemist mee te reizen door de zesdaagse heen. Daarbij kun je kiezen om alle dagen deel te nemen of losse dagen te volgen. Voor de verdieping van jouw inzicht en je thuisvoelen in de groep is deelname aan alle dagen van harte aanbevolen.

 

We reizen samen, door:

 

Informatie uit te wisselen, ons in te lezen en voor te bereiden, bij voorkeur ook door (opnieuw) onze eigen karakteranalyse te maken. Het boek de Maskermaker wordt van harte aanbevolen om (weer) eens naar jouw eigen zielbeweging te kijken.
 

Inzicht te verwerven in de wijze waarop onze eigen ontwikkelingsweg zich vertaald heeft in karakterstructuren en daarmee samenhangende spierspanningen in ons eigen lichaam en - vooral ook - wat ons zelf helpt bepaalde spierspanningen te laten oplossen.

 
Van elke karakterstructuur te ontdekken hoe deze zich in het lichaam manifesteert en welke vormen van begeleiding en beweging worden aanbevolen voor hun zingevende en helende werking.

 

In 2019 en 2020 is een extra dag Karakterstructuren en Biodanza gereserveerd om ons te verdiepen in hoe onze karakterstructuur inhaakt op deze van onze partner. Deze kun je als losse dag volgen als je, bij voorkeur, de hele cyclus doet of al gedaan hebt. Voldoende basiskennis over de verschillende karakterstructuren is gevraagd om te kunnen verdiepen. 

 

 

● De Karakterstructuur in de Liefdesrelatie

 

6 oktober 2019 en

4 oktober 2020

 

De training bestaat uit 6 dagen (12 dagdelen), die steeds reflectie, dialoog en beweging bevatten. Tijdens deze dagen kijken we ook naar de lichaamsbouw, beweging en energie van elkaar. We verbinden deze met onze karakteranalyse en met onze ervaring over wat werkt om bepaalde spierspanningen te laten oplossen.

Door mee te kijken in de helende taak van elkaar worden we ons eens te meer gewaar van het belang van progressiviteit wanneer we anderen helpen de muurtjes te laten smelten. Zo leren we als professionals tegelijkertijd onze eigen pantsers steeds beter kennen en kunnen daardoor met nog meer compassie naar die van anderen kijken.

 

 

Wanneer? De Zesdaagse begint in januari, maar je kunt eigenlijk iedere dag instromen. Je bent van harte uitgenodigd om mee op pad te gaan in een reis, waarin op iedere dag een andere karakterstructuur wordt uitgediept en geïntegreerd in het geheel.

 

We hanteren voor de traditionele vijf hun oorspronkelijke benamingen: de schizoïde, de orale, de masochistische, de psychopathische en de rigide structuur, omdat deze deel uitmaken van wat we vakjargon noemen. Vanaf 2018 wordt ook de symbiotisch structuur uitgewerkt in de training.

 

Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie. De training ontvouwt zich in de volgende data en thema's van 2019 en 2020, die nog openstaan voor inschrijving en ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd:

 

 

2019

   
De rigide structuur - Frozen ● 8 september
   
De psychopathische structuur - Bescheiden ● 3 november
   

2020

De schizoïde structuur - Kom van dat dak af ● 26 januari
   
De orale structuur - I can’t get no satisfaction ● 8 maart
   
De symbiotische structuur - Du bist alles ● 5 april
   
De masochistische structuur - Een heel zwaar leven ● 17 mei
   
De psychopathische structuur - Bescheiden ● 6 september
   
De rigide structuur - Frozen ● 3 november
   
 
Praktische gegevens Heb je zin om mee op pad te gaan in deze reis van zelfkennis, ontdekken, onthullen, omhullen en helen van onze eigen identiteit en die van anderen? Wacht niet te lang met je inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt. Stuur jouw aanmelding naar Yvonne per mail:
e-mail
Wil je even mondeling overleggen? Neem dan contact op met Eveline.

040-2840376 / 06-51649402

De training vindt plaats in de Vrije School te Driebergen (Faunalaan 250). Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Aanbevolen: Reserveer een half uur extra aan het begin en het einde van de dag voor rustige in- en uitloop. Voor iedere dag ontvang je een syllabus met wat opdrachten, informatie over zowel gedachtegoed als beweging, literatuur, e.d. Schrijf je je in voor de gehele cyclus, dan krijg je één dag en de algemene syllabus cadeau.
De totaalprijs voor alle zes dagen is € 360,- (in 2019 - € 425,- v.a. 2020), maar je kunt ook afzonderlijke dagen deelnemen voor € 75,- (in 2019 - € 85,- v.a. 2020) per trainingsdag. Wil jij jouw syllabus vooraf thuisgestuurd krijgen? Maak dan de additionele bijdrage in de verzendkosten over van € 5,- en mail ons je adres. En anders ontvang je deze van ons op de dag zelf. Met de betaling reserveer je jouw plaats.
Bij overboeking hebben inschrijvingen voor de hele cyclus voorrang op inschrijvingen voor een afzonderlijke dag. Mocht je je onverhoopt afmelden in de laatste week voor een trainingsdag, dan krijg je geen restitutie van het bedrag. Als je de dag alsnog wilt inhalen in de volgende cyclus, dan kan dit door bijbetaling van € 37,50 (in 2019 - € 42,50 v.a. 2020). Jouw betaling kan naar rek. NL03 INGB 0003 2728 43 van Vivencia te Nijmegen o.v.v. Karakterstructuren.

 

 

Over Vivencia Vivencia is een netwerkorganisatie van professionele trainers en begeleiders. Training en groepscoaching bestaat uit drie geïntegreerde delen: dialoog, reflectie en beweging. Vivencia geeft hiermee nieuwe impulsen aan onze affectieve intelligentie: Hoe zijn wij in relatie met onszelf, de ander en de wereld om ons heen.