VerdiepingsVierdaagse

Biodanzaschool Amsterdam

Biodanza en Karakterstructuren

Training

 

 

Deze ervaringsgerichte training van 4 zondagen wordt verwacht in het najaar van 2021. We verdiepen ons in de Karakterstructuren, de bijbehorende lichaamspantsering en de integrerende of helende beweging, die biodanza voorstelt en die we ook gaan beleven.

 

In zijn boek Karakter Analyse beschreef Wilhelm Reich hoe psychische conflicten zich manifesteren in karakterpantsering. Rolando Toro, de grondlegger van het bewegingsysteem Biodanza, draagt met de eenheid van muziek, emotie en beweging op bijzondere wijze bij aan het laten smelten van deze karakterpantsering. Het werk van Reich was één van zijn belangrijkste bronnen van inspiratie.

Lowen en Pierrakos waren belangrijke leerlingen van Reich en hebben de karakterpantsering waarbij de persoonlijkheid in het lichaam wordt bestudeerd aan de hand van spierspanningen en levensenergie verder uitgewerkt in het model van de vijf (meest bekende) structuren. Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie.

Hoewel er onderscheid gemaakt wordt in verschillende karakterstructuren, is niemand precies één type, want de meeste mensen hebben alle typen in meerdere of mindere mate in zich. Meestal herkennen we dat één of twee structuren overheersen.

 

 

Doel De training heeft als doel dat we meer bewust naar de lichaamsbouw en energie leren kijken van onze deelnemers en dit als (toekomstig) docent ook kunnen vertalen naar de wijze waarop we betekenis geven aan de (ziels)beweging van de mensen die bij ons dansen. En deze begeleiding ook kunnen ondersteunen met beweging, muziek en woorden vol symboliek en poëzie. Tevens is het een mogelijkheid voor mensen met biodanza ervaring, die geïnteresseerd zijn in de opleiding om kennis te maken met de effecten van biodanza als het gaat om groepsgewijs bijdragen aan het laten smelten van spierpantsers.

Voor wie? De training is boeiend en bruikbaar voor biodanza docenten, studenten en serieus geïnteresseerden in de opleiding als aanvullende vorm van scholing (continued learning) op het gebied van 'het lichaam lezen'. Biodanza docenten en studenten vanaf het derde jaar (methodologie) krijgen de mogelijkheid gedurende de vierdaagse via intervisie een vertaalslag te maken naar een programma van wekelijkse lessen voor beginners.

 

 

Door wie? In 2012 verzorgde Yvonne Sep voor de eerste keer het seminar Karakterstructuren binnen de opleiding voor Biodanza docenten in Nederland. Er bleek grote belangstelling te bestaan, vooral ook onder studenten en docenten die naast Biodanza professionele interesse bleken te hebben in andere vormen van energetische begeleiding. In de periode 2015-2020 verzorgde zij de - door Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) geaccrediteerde - trainingsdagen zeven keer in Nederland en vijf keer als 'IBF continued learning' programma in Letland en Spanje.

Yvonne studeerde in 2005 af als Biodanza docent (eerste generatie uit de school van Amsterdam), verkreeg in 2009 haar didactische bevoegdheid en leidt sinds 2012 ook Biodanza docenten op in Spanje. Zij volgde in 2010 de opleiding Systemisch Werk (Phoenix Opleidingen), waarin het boek 'De Maskermaker' een belangrijke plaats innam. Dit verdiepte haar inzicht in het begrijpen van de zielsbeweging, zoals deze weerspiegeld wordt in ons lichaam en vanwaaruit we onze eigen integrerende beweging kunnen duiden. Het gedachtegoed van Reich in beide opleidingen legde de basis voor de ontwikkeling van haar seminars over Karakterstructuren.

 

 

Wie zichzelf kent, kent het al ...

 

 

Opzet Wie zichzelf kent, kent het al, zeiden de alchemisten zo wijs. De dagen hebben de opzet van een semi-gesloten laboratorium, dat betekent dat jij uitgenodigd wordt om als alchemist mee te reizen door de vierdaagse heen. Bij iedere dag ontvang je een syllabus met informatie over zowel gedachtegoed als beweging. We reizen samen, door:

 

Informatie uit te wisselen, ons in te lezen en voor te bereiden, bij voorkeur ook door (opnieuw) onze eigen karakteranalyse te maken.
 

Inzicht te verwerven in de wijze waarop onze eigen ontwikkelingsweg zich vertaald heeft in karakterstructuren en daarmee samenhangende spierspanningen in ons eigen lichaam en - vooral ook - wat ons zelf helpt bepaalde spierspanningen te laten oplossen.

 
Van elke karakterstructuur te ontdekken hoe deze zich in het lichaam manifesteert en welke vormen van beweging worden aanbevolen voor hun zingevende en integrerende werking.

 

De training bestaat uit 4 zondagen (8 dagdelen), die steeds reflectie, dialoog en natuurlijk beweging bevatten (een biodanzasessie per dagdeel). Tijdens deze dagen kijken we ook naar de lichaamsbouw, beweging en energie van elkaar. We verbinden deze met onze karakteranalyse en met onze kennis en ervaring over wat werkt om bepaalde spierspanningen te laten oplossen.

 

 

Door mee te kijken in de integrerende of helende beweging van elkaar worden we ons eens te meer gewaar van het belang van progressiviteit wanneer we anderen helpen de muurtjes te laten smelten. Zo leren we als docenten onze eigen pantsers steeds beter kennen en kunnen daardoor met nog meer compassie naar die van anderen kijken.

 

 

Wanneer? Je bent van harte uitgenodigd mee te dansen in deze Vierdaagse reis, waarin de zes verschillende karakterstructuren worden onderscheiden, uitgediept en geïntegreerd in het geheel. Een reis van zelfkennis, ontdekken, onthullen, omhullen en helen van onze eigen identiteit en die van anderen. Neem voor inschrijving en praktische informatie contact op met de Biodanzaschool Amsterdam.  

 

We hanteren voor de traditionele vijf hun oorspronkelijke benamingen: de schizoïde, de orale, de masochistische, de psychopathische en de rigide structuur, omdat deze deel uitmaken van wat we vakjargon noemen. Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie. Ook de later onderscheidde symbiotisch structuur maakt deel uit van de training die zich ontvouwt in de volgende data en programma.

 

 

2021

 

Inleiding Biodanza en Karakterstructuren
De schizoïde structuur - Kom van dat dak af
 
De orale structuur - I can’t get no satisfaction
De symbiotische structuur - Du bist alles
 
De masochistische structuur - Een heel zwaar leven
De psychopathische structuur - Bescheiden
 
De rigide structuur - Frozen
Afsluiting Biodanza en Karakterstructuren