Didactisch Georienteerde Zesdaagse Training 2023

Voor biodanza docenten en studenten vanaf het derde jaar (methodologie)

Biodanza, Lichaamstaal en Karakterstructuren

Organisatie: Biodanzaschool Amsterdam

Biodanza SRT

 

 

We verdiepen ons in de Karakterstructuren, de bijbehorende lichaamspantsering en de helende of integrerende beweging, die biodanza voorstelt en die we natuurlijk ook gaan ervaren.

 

In zijn boek Karakter Analyse beschreef Wilhelm Reich hoe psychische conflicten zich manifesteren in karakterpantsering. Rolando Toro, de grondlegger van het bewegingsysteem Biodanza, draagt met de eenheid van muziek, emotie en beweging op bijzondere wijze bij aan het laten smelten van deze karakterpantsering. Het werk van Reich was één van zijn belangrijkste bronnen van inspiratie.

Lowen en Pierrakos waren belangrijke leerlingen van Reich en hebben de karakterpantsering, waarbij de persoonlijkheid in het lichaam wordt bestudeerd aan de hand van spierspanningen en levensenergie, verder uitgewerkt in het model van de vijf (meest bekende) structuren. Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie.

Hoewel er onderscheid gemaakt wordt in verschillende karakterstructuren, is niemand precies één type, want de meeste mensen hebben alle typen in meerdere of mindere mate in zich. Meestal herkennen we dat één of twee structuren overheersen.

 

 

Doel Deze didactisch georiënteerde training heeft als doel dat (toekomstige) docenten meer bewust naar lichaamsbouw en energie leren kijken en dit kunnen vertalen naar hun lessen. Mede via een intervisiestructuur ontwikkelen we samen een programma voor beginners waarin de helende of integrerende beweging van iedere structuur verder wordt uitgewerkt.

Voor wie? De training is boeiend en bruikbaar voor biodanza docenten en studenten vanaf het derde jaar (methodologie), vooral ook voor wie geïnteresseerd is deze te vertalen naar een programma voor de eigen lessen.

 

 

Door wie? In 2012 verzorgde Yvonne Sep voor de eerste keer het seminar Karakterstructuren binnen de opleiding voor Biodanza docenten in Nederland. Er bleek grote belangstelling te bestaan, vooral ook onder studenten en docenten die naast biodanza professionele interesse bleken te hebben in andere vormen van lichaamswerk. In de periode 2015-2022 verzorgde zij de - door Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) geaccrediteerde - trainingsdagen zeven keer in Nederland en vijf keer als 'IBF continued learning' programma in Letland en Spanje.

Yvonne studeerde in 2005 af als biodanza docent (eerste generatie uit de school van Amsterdam), verkreeg in 2009 haar didactische bevoegdheid, was in de periode 2009-2013 ook directeur van de Biodanza School Rotterdam en leidt sinds 2012 ook biodanza docenten op in Spanje.

Zij volgde in 2010 de opleiding Systemisch Werk (Phoenix Opleidingen), waarin het boek 'De Maskermaker' een belangrijke plaats innam. Dit verdiepte haar inzicht in het begrijpen van de zielsbeweging, zoals deze weerspiegeld wordt in ons lichaam en vanwaaruit we onze eigen integrerende beweging kunnen duiden. Het gedachtegoed van Reich in beide opleidingen legde de basis voor de ontwikkeling van haar seminars over Karakterstructuren.

 

Wie zichzelf kent, kent het al ...

 

Opzet Wie zichzelf kent, kent het al, zeiden de alchemisten zo wijs. De dagen hebben de opzet van een laboratorium, dat betekent dat jij uitgenodigd wordt om als alchemist mee te reizen door de zesdaagse heen. Bij iedere dag ontvang je een toegespitste syllabus per karakterstructuur met relevante informatie om de structuur beter te leren kennen en te kunnen integreren met gedachtegoed, muziek en beweging van biodanza. We reizen samen, door:

 

Informatie uit te wisselen, ons in te lezen en voor te bereiden, bij voorkeur ook door (opnieuw) onze eigen karakteranalyse te maken.
 

Inzicht te verwerven in de wijze waarop onze eigen ontwikkelingsweg zich vertaald heeft in karakterstructuren en daarmee samenhangende spierspanningen in ons eigen lichaam en - vooral ook - wat ons zelf helpt bepaalde spierspanningen te laten oplossen.

 
Van elke karakterstructuur te ontdekken hoe deze zich in het lichaam manifesteert en welke biodanza beweging worden aanbevolen voor hun zingevende en integrerende werking.
 
Een vertaalslag te maken naar een programma van wekelijkse lessen voor beginners.

 

De training bestaat uit 6 zondagen (12 dagdelen), die steeds reflectie, dialoog en natuurlijk beweging bevatten (een biodanzasessie per dagdeel). Tijdens deze dagen kijken we ook naar de lichaamsbouw, beweging en energie van elkaar om meer inzicht te krijgen in onze eigen karakterstructuur en te oefenen in het lezen van het lichaam van anderen.

 

 

Door mee te kijken in de integrerende of helende beweging van elkaar worden we ons eens te meer gewaar van het belang van progressiviteit wanneer we anderen helpen de muurtjes te laten smelten. Zo leren we als docenten onze eigen pantsers steeds beter kennen en kunnen daardoor met nog meer compassie naar die van anderen kijken.

 

 

Wanneer? Je bent van harte uitgenodigd mee te dansen in deze Zesdaagse reis, waarin de zes verschillende karakterstructuren worden onderscheiden, uitgediept en geïntegreerd in het geheel. Een reis van zelfkennis, ontdekken, onthullen, omhullen, van helen van onze eigen identiteit en die van anderen. Neem voor inschrijving, betaling, e.d. contact op met de Biodanzaschool Amsterdam.  

 

We hanteren in de verschillende trainingsdagen van de traditionele vijf maskers ook hun oorspronkelijke benamingen: de schizoïde, de orale, de masochistische, de psychopathische en de rigide structuur, omdat deze deel uitmaken van het 'karakterstructuren jargon'. Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie. Ook de later onderscheidde symbiotische structuur maakt deel uit van de training die zich ontvouwt in de volgende data en programma.

 

 

2023

 

5 februari

De schizoïde structuur - Kom van dat dak af
26 maart De orale structuur - I can’t get no satisfaction
28 mei De symbiotische structuur - Du bist alles
25 juni De masochistische structuur - Een heel zwaar leven
24 september De psychopathische structuur - Bescheiden
29 oktober De rigide structuur - Frozen
 
 
Kosten?  
Alle zes dagen € 475,-
Leden VBN € 90,- per losse dag, niet leden € 100,-
Heb je eerder de cyclus in Driebergen gevolgd? Dan krijg je korting en kun je de meedoen voor € 50,- per dag. Je krijgt dan ook het aangepaste materiaal en kunt meedoen met de intervisie om jouw lesprogramma te ontwikkelen.