Biodanza Verdiepingsdag

Vrije School Driebergen 25 januari 2020

Dans jouw Sjamaan/Sjamanka

Docente: Yvonne Sep

Biodanza SRT

De sjamaan in ons wil harmonie met de wereld, liefde, geur, contact, waardigheid en de majestueuze verschijning van het universum in ere herstellen.

 

De biodanza verdiepingsdag van 25 januari a.s. heeft als doel het archetype van de Sjamaan/Sjamanka te dansen om hun kosmische wijsheid die in ons leeft wakker te maken en te bewaren. Met de taal van de trom en onze dans als ceremonie roepen we geesten aan om ons te helen, zodat leven, liefde en verbondenheid met de natuur hun plaats in de totaliteit weer in kunnen nemen.

Onze voorouders beschouwden de natuurkrachten als godheden. De macht van de berg, de diepte van het meer, de oneindige schepping van de zee, de seizoenen in het jaar – zij maakten deel uit van de levende structuur van de Universele Geest. Met hun hulp vieren we de terugkeer van de heiligheid van het leven.

 

 

Archetypen zijn overgeërfde gedragspatronen die we als mensheid gemeenschappelijk hebben. Het zijn grondpatronen van instinctief gedrag, die een kracht hebben die sterker is dan wijzelf. Krachten waar we niet altijd bewust van zijn, maar die we wel in ons lichaam kunnen ervaren door onze dans.

 

 

De Sjamaan/Sjamanka maakt ons door rituelen meer bewust van de goddelijkheid in het dagelijks en helpt ons zo de transcendente waarde van het menselijk bestaan te verstevigen. Het leven is een existentiële reis, die ons de wijsheid van de ervaring brengt en uitnodigt ons kwetsbare en sterke bestaan te herscheppen. De weg naar huis moedigt ons aan om het licht van onze goddelijke essentie in te zetten voor wedergeboorte.

 

 
Praktische gegevens Deze biodanza verdiepingsdag vindt plaats in de Vrije School te Driebergen (Faunalaan 250) en is voor mensen die een half jaar of meer wekelijkse biodanza lessen hebben gevolgd. Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Aanbevolen: Reserveer een half uur extra aan het begin en het einde van de dag voor rustige in- en uitloop.
De prijs van deze dag is € 60,- met jouw overmaking vanaf 10 januari 2020 (€ 52,50 met jouw overmaking tussen 30 november en 9 januari en € 45,- wanneer je overmaakt voor 30 november). Jouw betaling kun je voldoen op rek. NL03 INGB 0003 2728 43 van Vivencia te Nijmegen o.v.v. Sjamaan/Sjamanka 25 januari 2020. Zo gauw jouw betaling binnen is, ontvang je een bevestiging dat jouw plek in de groep is gereserveerd. Aanmelding graag per mail naar:
e-mail