Training (vervolg)

Training

 

Training en groepscoaching door Vivencia bestaat uit drie ge´ntegreerde delen: dialoog, reflectie en op Biodanza ge´nspireerde beweging. Vivencia geeft hiermee nieuwe impulsen aan onze affectieve intelligentie: Hoe zijn wij in relatie met onszelf, de ander en de wereld om ons heen.

Een continue stroom waarbij we steeds beter weten wat we willen, waar we voor kiezen en waarbij we steeds minder moeten. We participeren actief, we luisteren, spreken, bewegen en nemen waar met aandacht. Het maakt onze gezamenlijke beweging, groei, ontwikkeling, ja, evolutie al zichtbaar. 

 

 

Als het gaat om samenwerking en teamgeest spreken we veel meer onze affectieve dan onze cognitieve intelligentie aan. Bijzonder toch dat de meeste vormen van training hun ingang voornamelijk blijven zoeken via ons hoofd. We weten allang beter, maar bij gebrek aan beter ...  Door dialoog en reflectie weer in beweging te brengen kunnen we onze inzichten integreren. Zo maakt Vivencia ontwikkeling van families en groepen, netwerken en organisaties tot een ware belevenis.... en beklijft onze gezamenlijkheid in beweging en ontwikkeling. Want het leven is nooit af, evolutie gaat door.

 

Maatwerk

In de eerste ontmoeting kijken we waar we staan, waar we vandaan komen en naar toe willen. En door het in beweging te brengen kunnen we onze inzichten integreren. Zo verbinden we wat bewust en onbewust is met elkaar en evolueren we samen met hernieuwde zin. Na een uitgebreide intake wordt er een offerte en een schetsontwerp van het programma gemaakt. Door inbreng van de organisatie in het programma sluit dit maximaal aan bij wat jullie samen willen realiseren. En deze inbreng is er gedurende de gehele begeleidingsperiode, dus niet alleen bij de intake en voorbereiding, maar ook tijdens de implementatie van het programma en bij terugkommomenten.

Hoewel maatwerk geen enkel onderwerp uitsluit, zijn er wel een aantal ontwikkelingsgebieden te noemen die hoe dan ook tijdens het trainingsprogramma aan bod komen. Deze liggen vooral op het gebied van kwaliteit en leiderschap, motivatie en effectiviteit, innovatie en veranderkracht, het vermogen te relateren en zin te geven. Onze klanten kunnen voor hun programma op maat putten uit het netwerk van professionele trainers, docenten en adviseurs waar Vivencia mee samenwerkt.

 

Effecten en impact

De effecten van de training laten zich zowel op individueel, team- als op organisatie niveau zien. Naast inzicht in blokkerende patronen, groeit vooral ook het bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid en de beleving als deel van het geheel. Mensen ervaren meer gelijkgerichtheid en afstemming in de wijze waarop zij hun eigen doelen tot uitdrukking brengen via de doelen van de organisatie.

Ook ontstaat er een grotere veiligheid om emoties te uiten, grenzen te stellen en zichzelf te zijn. Zowel het zelfvertrouwen als vertrouwen in elkaar neemt toe. Hierdoor groeit het plezier en de warmte in communicatie en samenwerking. Meer elan en passie maakt dat de organisatie levenskracht uitstraalt. Dit genereert zowel intern als extern enthousiasme, inspireert en geeft een beleving van bestaansrecht.

De impact hiervan beperkt zich niet tot de werkvloer en de relaties binnen de organisatie. Dit heeft direct positief effect op de aandacht voor en communicatie met klanten en andere externe relaties. En deze effecten werken zelfs nog door in de relaties in de privÚ sfeer.