Over Vivencia (vervolg)

Over Vivencia

 

 

Vivencia ziet organisaties en netwerken als levende systemen, die een eigen identiteit hebben: een eigen geschiedenis, cultuur, structuur, opdracht en bestemming. Zij traint en begeleidt mensen in organisaties op het snijvlak van persoonlijke en gezamenlijke identiteit. Waar mensen zich met hun werk, hun organisatie identificeren, ontstaat focus, plezier en samenwerking.

 

 

Vivencia benut vooral het gedachtegoed van de Chileense professor Rolando Toro Arañeda en de Nederlandse ingenieur Daniel Ofman. Rolando Toro Arañeda is ontwikkelaar van het wereldwijd gepraktiseerde bewegingssysteem Biodanza. Daniel Ofman is oprichter van het organisatie adviesbureau Kern Konsult en heeft o.a. het boek ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’ geschreven.

 

 

Vivencia is een netwerkorganisatie van professionele docenten en adviseurs. Onze klanten kunnen putten uit dit netwerk van mensen, die kundig zijn in training, in organisatie advies en weten hoe ze daar dynamiek en beweging in kunnen brengen. Mensen, die meestal voor langere tijd bij onze klanten betrokken blijven als klankbord en trainer. Die het beste van zichzelf geven met affectieve intelligentie en vakkundigheid.

Bij alles wat wij doen vragen we onszelf af: Hoe draagt dit bij tot verhoging van de gezondheid en ontwikkeling van het potentieel van deze mens en organisatie? De gebieden waarop Vivencia zich beweegt, zijn: onderwijs, netwerk-, team- en organisatieontwikkeling, cultuur, kwaliteit, leiderschap en management. Vooral ook datgene wat we niet cognitief kunnen begrijpen wordt in beweging zet.