Dansen met de Maskers

Karakterstructuren en Biodanza

 

Zesdaagse 2024/2025

 

Training In deze ervaringsgerichte training van 6 dagen verdiepen we ons in de Karakterstructuren, de bijbehorende lichaamspantsering en de helende beweging, die we ook fysiek gaan ervaren. Het zijn 12 dagdelen, die steeds reflectie, dialoog en ervaring bevatten.

 

De training is geaccrediteerd door St. Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) voor 12 studiepunten. Al voor deelname aan één dag kun je eenmalig een certificaat aanvragen bij ons.

 

Professionals in andere vormen van energie- en/of lichaamswerk kunnen zo ook kennismaken met de effecten van het Biodanza systeem als het gaat om groepsgewijs bijdragen aan het laten smelten van spierpantsers.

 

De training heeft als doel dat we meer bewust naar de lichaamsbouw en energie leren kijken, dit als therapeut, begeleider of docent ook kunnen vertalen naar de wijze waarop we betekenis geven aan de (ziels)beweging van de mensen die we begeleiden en ook kunnen ondersteunen met beweging, muziek en woorden vol symboliek en poëzie.

 

Ook kijken we tijdens deze dagen naar de lichaamsbouw, beweging en energie van elkaar. We verbinden deze met onze ervaring over wat werkt om bepaalde spierspanningen te laten oplossen. Door mee te kijken in de helende taak van elkaar worden we ons eens te meer gewaar van het belang van progressiviteit wanneer we anderen helpen de muurtjes te laten smelten. Zo leren we als professionals tegelijkertijd onze eigen pantsers steeds beter kennen en kunnen daardoor met nog meer compassie naar die van anderen kijken.

 

Hoe geven we de dynamiek van ervaren en voelen een centrale plek in onze wijze van werken? Hoe ondersteunt dit de beweging van egopijn naar ‘zoete’ (helende) pijn? Deze vragen nemen we mee als een rode draad door de cyclus heen.

 

Wanneer? De tiende - en voorlopig laatste cyclus in deze vorm - begint in september, dus laat het weten als je mee wilt doen of nog dagen wilt inhalen/herhalen. Je bent van harte uitgenodigd om mee op pad te gaan in een reis, waarin op iedere dag een andere karakterstructuur wordt uitgediept en geïntegreerd in het geheel. De training ontvouwt zich in de volgende data en thema's, die nog openstaan voor inschrijving en ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd:

Voor wie?
Door wie?
Achtergrond
Opzet
  
 

De schizoïde structuur - Kom van dat dak af - 8 september 2024

 
De orale structuur - I can’t get no satisfaction - 6 oktober 2024
De symbiotische structuur - Du bist alles - 10 november 2024
De masochistische structuur - Zwaar leven - 2 februari 2025
De psychopathische structuur - Bescheiden - 16 maart 2025
De rigide structuur - Frozen - 11 mei 2025
 

Praktische gegevens Heb je zin om mee op pad te gaan in deze reis van zelfkennis, ontdekken, onthullen, omhullen en helen van onze eigen identiteit en die van anderen? De training vindt plaats in de Vrije School te Driebergen (Faunalaan 250). Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Stuur jouw aanmelding naar Yvonne:

 

Wil je even mondeling overleggen? Neem dan telefonisch contact op via:

+31 6 2007 0665.

 

Schrijf je je in voor de gehele cyclus, dan krijg je één dag en de algemene syllabus cadeau. De totaalprijs voor alle zes dagen is € 425,-, maar je kunt ook afzonderlijke dagen deelnemen voor € 85,- per trainingsdag. Met jouw betaling - naar rek. NL03 INGB 0003 2728 43 van Vivencia te Leusden o.v.v. Karakterstructuren - reserveer je jouw plaats.

 

Voor iedere dag ontvang je een syllabus met informatie over zowel gedachtegoed als beweging, literatuur, e.d.

Mocht je je onverhoopt afmelden in de laatste week voor een trainingsdag, dan krijg je geen restitutie van het bedrag.