Privacyverklaring

Ja, ik wil de nieuwsmail!
 

Vivencia is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We verwerken persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsmail en het afhandelen van jouw betalingen in onze boekhouding.

 

We bewaren ze nooit langer dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn gegevens die je zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en (eventueel) bankrekeningnummer.

 

Voor de beveiliging van persoonsgegevens hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over jouw gegevens en privacybescherming of de overtuiging hebben dat wij deze zonder jouw toestemming hebben verzameld, neem dan contact op met Yvonne via:

 

of +31 6 2007 0665

 

Wanneer je onze nieuwsmail niet langer wilt ontvangen, dan kan je dat kenbaar maken en dan halen we je onmiddellijk uit ons mailbestand. Onder iedere mail die we versturen, geven we deze mogelijkheid aan. Bij betalingen via de bank zijn wij verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren, echter wordt er slechts gebruik gemaakt van deze gegevens m.b.t. onze boekhouding.

 

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of Cookies. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt, m.u.v. onze wettelijke verplichting t.a.v. onze boekhouding (Belastingdienst). Kortom: Je hebt altijd recht om jouw persoonsgegevens in te zien om te corrigeren en te verwijderen.  

 

Uiteraard mag je je ook altijd (opnieuw) aanmelden voor onze nieuwsmail!